Què és l’anàlisi enològic del vi?

L’anàlisi enològic és el procés que permet estudiar a profunditat la composició del vi. Aquest estudi és efectuat pels especialistes en vi, coneguts com a tècnics enòlegs. Aquí us expliquem més sobre la importància d’aquest procés que, moltes vegades, és requisit necessari per a l’exportació del producte.

Per què és important analitzar la composició del vi?

La tasca de l’enòleg consisteix a conèixer bé la composició química i l’evolució del vi en les diverses etapes. Per això, cal comprendre cadascun dels factors que intervenen en el procés de maduració del raïm, en la producció dels vins, així com en els tractaments aplicats i en la seva conservació.

La importància de l’anàlisi enològica, que s’ha de fer de manera contínua, és deguda a la seguretat alimentària dels consumidors ia la qualitat que assoleix el vi en si. En alguns casos, fins i tot, l’anàlisi del vi és un requisit per exportar-lo.

Hi ha diversos tipus d’anàlisi enològica, entre les quals es destaquen els següents:

  • Anàlisis fisicoquímiques
  • Microbiològics
  • Estudis de precipitats
  • Estudis d’al·lèrgens, toxines o fitosanitaris
  • Control d’estabilitats

En general, els cellers de gran capacitat compten amb el personal capacitat per efectuar l’anàlisi enològic del seu producte de fabricació. S’hi cobreixen els processos que comprèn la producció del vi, l’elaboració i l’embotellament. Per contra, els cellers de menor envergadura es veuen en l’obligació de portar les mostres a laboratoris per fer-ne l’estudi.

Alguns països, com la Xina, el Japó i el Brasil, exigeixen l’anàlisi enològic oficial abans de permetre l’ingrés dels vins d’importació als seus territoris.