D’ acord amb l’ exigència de l’artícle 10 de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), VINS PAGÈS, SA informa de les següents dades:

02.01 TITULAR DE LA WEB
Raó Social: VINS PAGÈS, SA
CIF: A17219338
Denominació comercial: VINS PAGÈS
Domicili fiscal: CTRA. DE VILAJUÏGA S/N, 17750 CAPMANY, GIRONA.
Contacte: INFO@VINSPAGES.COM
Registre Mercantil: GIRONA, Tom: 390, Fulla: GI7421, Foli: 28, Número d’ inscripció: 13ª

La present informació regula les condicions d’ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els
usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom del domini WWW.VINSPAGES.COM les quals els
usuaris assumeixen i es comprometen a respectar.

02.02 COOKIES

WWW.VINSPAGES.COM utilitza cookies per facilitar la navegació per aquest portal i per obtenir una major
eficàcia i personalització dels serveis oferts als usuaris. Les cookies empleades en
WWW.VINSPAGES.COM s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionen
referències que permetin deduir el nom i cognoms de l’usuari i no poden llegir dades del seu disc dur ni
incloure virus en els seus equips. Així mateix, WWW.VINSPAGES.COM no pot llegir les cookies
implantades en el disc dur de l’ usuari des d’altres servidors.

L’usuari pot lliurement decidir sobre la implantació o no en el seu disc dur de les cookies empleades en
WWW.VINSPAGES.COM. En aquest sentit, l’usuari pot configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar
per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en
aquest moment la seva implantació o no en el seu disc dur. Per a això li suggerim consultar la secció
d’ajuda del seu navegador per saber com canviar la configuració que actualment empra. Tot i que l’usuari
configurés el seu navegador per rebutjar totes les cookies o rebutgés expressament les cookies de
WWW.VINSPAGES.COM podrà navegar pel portal amb l’únic inconvenient de no poder gaudir de les
funcionalitats del portal que requereixin la instal·lació d’alguna d’elles. En qualsevol cas, l’usuari podrà
eliminar les cookies de WWW.VINSPAGES.COM implantades en el seu disc dur a qualsevol moment,
seguint el procediment establert en la secció d’ajuda del seu navegador o entrant a l’enllaç Política de
Cookies d’aquest lloc web.

Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

02.03 POLÍTICA DE PRIVACITAT

VINS PAGÈS, SA garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons el Reglament
General de Protecció de Dades (RGPD).

La visita a aquesta pàgina web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si
mateix, no obstant això, durant la visita és possible que se sol·licitin dades de caràcter personal a través de
formularis.

Aquestes dades seran incorporades a un fitxer responsabilitat de VINS PAGÈS, SA i seran utilitzats amb la
finalitat de contestar la sol·licitud realitzada per la seva banda i per enviar-los informació de la nostra
empresa i serveis per qualsevol mitjà de comunicació. En enviar-nos aquest formulari, vostè està acceptant
explícitament la recepció dels mateixos. Aquestes dades es cancel·laran a petició seva o una vegada
satisfet la finalitat per la qual van ser recaptats.

Com exercitar els drets: Els usuaris poden dirigir una comunicació per escrit a VINS PAGÈS, SA amb
domicili en CTRA. DE VILAJUÏGA S/N, 17750 CAPMANY, GIRONA, o a l’adreça de correu electrònic
INFO@VINSPAGES.COM incloent en tots dos casos una fotocòpia del seu DNI o un altre document
identificatiu similar, per exercitar els seus drets, que són els següents:

● Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: vostè podrà preguntar a VINS PAGÈS, SA si
aquesta empresa està tractant les seves dades.
● Dret a sol·licitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes) o supressió.
● Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, en aquest cas únicament seran conservats per
VINS PAGÈS, SA per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
● Dret a oposar-se al tractament: VINS PAGÈS, SA deixarà de tractar les dades en la forma que
vostè indiqui, tret que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles
reclamacions s’hagin de seguir tractant.
● Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una
altra signatura, VINS PAGÈS, SA li facilitarà la portabilitat de les seves dades al nou responsable.
Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat
específica, vostè té dret a retirar el consentiment a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del
tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si un usuari considera que hi ha un problema amb la forma en
què VINS PAGÈS, SA està manejant les seves dades, pot dirigir les seves reclamacions a l’autoritat de
protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el
cas d’Espanya.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels
quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li
sorgeixi derivada d’aquest formulari.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre
fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

02.04 POLÍTICA D’ ENLLAÇOS

En cas que s’introdueixi per un usuari d’Internet un enllaç des del seu propi Lloc web al Lloc web de VINS
PAGÈS, l’enllaç únicament vincularà amb la pàgina principal d’aquest últim, però no podrà reproduir-la de
cap manera, i, en cas que es visualitzin els continguts del Lloc web amb continguts aliens al mateix,
aquests continguts aliens no podran induir a error, confusió o engany en els Usuaris sobre la procedència
dels seus continguts, ni suposar un acte de comparació o imitació deslleial o un aprofitament de la
reputació de VINS PAGÈS.

No es realitzarà des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre
VINS PAGÈS, Empreses Associades, col·laboradors o empleats, ni s’indicarà en aquesta pàgina que tenen
el consentiment de VINS PAGÈS per a la inserció de l’enllaç, o que VINS PAGÈS té alguna relació o
col·laboració amb aquesta página.

Excepte en els casos permesos per la llei o expressament autoritzats per VINS PAGÈS, sempre que es
permeti un enllaç directe amb el seu Lloc web, queda prohibida la utilització de qualsevol marca o qualsevol
altre signe distintiu de VINS PAGÈS dins de la pàgina on es trobi l’enllaç, tret que s’autoritzi expressament.
La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir amb la llei i no disposar o enllaçar amb continguts il·lícits
o contraris a la moral i als bons costums.

Per la seva banda, el propi Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç que permeten a l’Usuari accedir a
altres pàgines i portals d’Internet, actuant VINS PAGÈS com a prestador de serveis d’intermediació de
conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, per la qual cosa només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els
llocs enllaçats en cas que havent tingut coneixement efectiu, en la forma prevista per la Llei de Serveis de
la Societat de la Informació, de la ilicitud no hagi desactivat l’enllaç.

L’existència de llocs enllaçats no suposa que existeixin acords amb els responsables o titulars dels
mateixos, i VINS PAGÈS no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualización,
indisponibilitad, error i inutilitat dels continguts d’aquests llocs, ja que els desconeix. En qualsevol cas, si
l’Usuari tingués coneixement que els llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis
són il·lícits o contraris a la moral haurà de posar-ho en coneixement de VINS PAGÈS.
A aquests efectes s’habilita l’adreça de correu electrònic INFO@VINSPAGES.COM, d’aquesta forma, els
usuaris hauran de comunicar: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic, especificació
de la suposada activitat il·lícita duta a terme al Portal i fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit
d’aquesta activitat.

02.05 CONDICIONS D’ ÚS

La utilització de la pàgina atorga la utilització d’usuari i implica l’acceptació de les condicions de l’avís legal,
política de privadesa i condicions d’ús, si l’usuari no estigués conforme, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.
L’usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els continguts de conformitat amb la legislació
vigent, l’Avís Legal, i qualsevol altre avís contingut en aquesta pàgina, així com amb les normes de
convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.
L’Usuari s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers qualsevol
contingut de la Pàgina, tals com a informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos,
arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia,
programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol un altre material al que tingués accés en la
seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

02.06 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són
propietat de VINS PAGÈS, SA o, si escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui
entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als continguts atribueixi a l’usuari dret algun sobre les citades
marques, noms comercials i/o signes distintius, i sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari, cap dels
drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts. I no entén cedits ni s’autoritza la
seva utilització, en cap cas, als usuaris de la pàgina tret que s’obtinguin aquests drets per escrit del legítim
titular dels mateixos.

02.07 XARXES SOCIALS OFICIALS

El prestador de serveis de les pàgines oficials de VINS PAGÈS a les xarxes socials
Facebook,Google+,Otros és l’entitat VINS PAGÈS, SA (d’ara endavant VINS PAGÈS) amb C.I.F.
A17219338 i domicili social a CTRA. DE VILAJUÏGA S/N, 17750 CAPMANY, GIRONA i mateix domicili a
efecte de notificacions.

L’accés i ús d’aquestes pàgines requereix de l’acceptació de les condicions generals d’ús de xarxes socials
i la política de privadesa que més a baix es detalla i es completa amb la política i les normes de les
plataformes de xarxa social de Facebook,Google+,Otros.

Per qualsevol consulta o contacte amb VINS PAGÈS els usuaris podran comunicar-se a través del número
de telèfon 0034972549003 o de la següent adreça electrònica: INFO@VINSPAGES.COM.
Condicions d’ ús de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros
Si us plau, llegeixi atentament aquestes condicions d’ús ja que contenen tota la informació relativa als seus
drets i obligacions com a usuari de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros. L’accés i
ús de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros està subjecte a més al compliment de
les condicions establertes per Facebook,Google+,Otros com a titular de la plataforma del servei de xarxa
social.

Quan l’usuari accedeix o utilitza la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros manifesta el
seu consentiment i acceptació del compliment de l’establert en les presents condicions d’ús.
L’accés i ús de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros està prohibit als menors de
14 anys.

Usos permesos i usos prohibits

A través de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros es facilita un espai en el qual
l’usuari pot publicar i intercanviar informació i continguts, així com establir comunicació entre diversos
usuaris.

L’ús de la pàgina oficial de VINS PAGÈS no pot tenir una finalitat econòmica o comercial.
Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
L’usuari està obligat a realitzar un ús raonable de la pàgina oficial de VINS PAGÈS de
Facebook,Google+,Otros i dels seus continguts, segons les possibilitats i finalitats pels quals està concebut
d’acord amb els usos i costums, la moral, la legislació vigent, les presents normes i les normes i polítiques
publicades per Facebook,Google+,Otros. L’usuari serà l’únic responsable de la informació, imatges,
opinions, al·lusions o continguts de qualsevol tipus que comuniqui, allotgi, transmeti, posi a disposició o
exhibeixi a través de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros.

VINS PAGÈS no podrà ser considerat responsable editorial dels continguts publicats per l’usuari i declara
expressament que no s’identifica amb cap de les opinions que els usuaris publiquin a la pàgina oficial de
VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros de les conseqüències de les quals es fa enterament
responsable l’emissor de les mateixes.

En tot cas, queda prohibit l’ús de la pàgina oficial de VINS PAGÈS en Facebook,Google+,Otros finalitats
il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica.

02.08 EXENCIÓ DE RESPONSABILITATS

VINS PAGÈS, SA inclou en el seu Lloc Web una sèrie de continguts sobre les seves activitats, productes,
estructura, gestió i equips propis d’una Web corporativa. VINS PAGÈS, SA exclou qualsevol responsabilitat
pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés als continguts, informacions,
publicitat, opcions, conceptes i imatges facilitats als usuaris.
En qualsevol cas, VINS PAGÈS, SA no es fa responsable de:

● El mal que l’usuari pugui realitzar del Lloc web.
● La continuïtat dels continguts de la Lloc web.
● L’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc web o en el servidor que els
subministra, tant quant a la visualització dels continguts pels usuaris com en la descàrrega dels
mateixos.
● Els continguts i serveis prestats per altres Llocs web a les quals pugui tenir accés des de les
adreces d’Internet titularitat de VINS PAGÈS, SA.
● El major o menor rendiment dels continguts albergats en el Lloc web.
● Els danys o perjudicis que causés qualsevol persona, bé a si mateixa o a terceres, que infringís les
condicions, normes i instruccions que VINS PAGÈS, SA estableix en aquest Lloc web.
● Els danys ocasionats per la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc web titularitat de VINS
PAGÈS, SA.
● El mal funcionament de programari o “plugins” (descàrrega que pogués realitzar-se des del link
establert a aquest efecte), que pogués ser necessari per a la visualització o escolta de determinats
continguts albergats en el present Lloc web.
● Qualsevol acció o actuació que pogués realitzar en relació amb la vulneració de drets de tercers,
especialment, en relació amb la imatge, propietat intel·lectual o industrial.
● De l’edició, revisió, censura i verificació dels continguts de les pàgines o Llocs d’Internet amb els
quals l’usuari es connecti a través del motor de cerca o de hipervínculs inclosos en el Lloc web de
VINS PAGÈS, SA.

Adaptació a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic
Exenció de responsabilitat pel funcionament de la Pàgina Web
VINS PAGÈS, SA presta els seus serveis i continguts de forma continuada emprant tots els mitjans tècnics
al seu abast per realitzar aquesta prestació de forma satisfactòria.

VINS PAGÈS, SA podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la
informació continguda en el seu Lloc web, sense que això de lloc, ni dret a cap reclamació o indemnització,
ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna.

VINS PAGÈS, SA no es fa responsable pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se
de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del seu Lloc web. En qualsevol cas, VINS PAGÈS,
SA, durà a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en cas de fallada tècnica.

02.09 LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

VINS PAGÈS, SA es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per
la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
En cas d’existir discrepància entre l’establert en el present Avís Legal i les Condicions Particulars de cada
servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.
En el cas que qualsevol disposició o disposicions contingudes en el
present Avís Legal anessin
considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan
administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicación no afectarà a la resta de disposicions del present
Avís Legal ni a les Condicions Particulars dels diferents serveis del present Lloc web.

El no exercici o execució, per part de VINS PAGÈS, SA de qualsevol dret o disposició contingut en
aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord escrit
per la seva banda.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De
sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la
jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. VINS
PAGÈS, SA té el seu domicili a CAPMANY, Espanya.