Indicacions Geogràfiques del Vi a la UE

Actualment en el marc legal de l’EU els vins poden pertànyer a dues categories; La categoria de Vins amb Indicació Geogràfica o la categoria de vins sense indicació. Dins del que són les categories de vins amb indicació geogràfica, trobem dues classificacions, la Denominació d’Origen Protegida i la Indicació Geogràfica Protegida.

Denominació d’Origen Protegida (DOP)

Aquests són els vins que la seva qualitat i característiques són exclusivament degudes a la seva procedència geogràfica. El 100% del raïm utilitzades per elaborar-provenen de la zona geogràfica de producció i tenen lloc en aquesta zona. S’han d’obtenir de varietats de raïm de Vitis Vinifera.

Indicació Geogràfica Protegida (IGP)

Aquests vins posseeixen qualitat, reputació i característiques del seu origen geogràfic. El 85% dels raïms de procedir de la zona geogràfica exclusiva d’origen i la seva elaboració ha de ser en la mateixa àrea geogràfica. S’obtenen de varietats de la Vitis Vinifera i altres espècies del gènere Vitis.

Nova Normativa

La normativa indica que l’Organització del Mercat Vitivinícola realitzarà el reconeixement de les indicacions geogràfiques i les denominacions mitjançant la Comissió d’aquesta organització. El procediment d’inclusió del registre comunitari resultarà semblant al de DOP o IGP de la resta dels productes que tinguin origen agrícola.

La nova normativa també permet que qualsevol vi elaborat fora de les fronteres es trobi protegit dins de la UE sol·licitant-ho, sempre que compleixi amb els requisits de normativa, qualitat i característiques com Vi DOP o Vi IGP.